มาตรการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

แวดวงอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันนั้นต้องรับมือกับปัญหาข้อใหญ่นั่นก็คือมาตรการจัดการเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแวดวงอุปกรณ์ไฮดรอลิคก็ต้องรับมือกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเครื่องฉีดขึ้นรูปและแท่นกลึงต่างๆ นั้น มีข้อเรียกร้องให้ทำการประหยัดพลังงาน ดังนั้น โรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ไฮดรอลิคทั้งหลายต่างก็ทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยประสบความสำเร็จในการค้นคว้าและผลิตตัวควบคุมรอบความเร็วของปั๊มมอเตอร์และการใช้ตัวสะสมแรงดันเป็นต้น และได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขา ปัจจุบันเครื่องฉีดขึ้นรูปและแท่นกลึงต่างๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิคเหล่านี้มีประสิทธิภาพและผลงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งไม่เพียงแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ในระยะหลายปีที่ผ่านมา สินค้าดังกล่าวยังตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศกำลังพัฒนาที่มุ่งเน้นในด้านการประหยัดพลังงานอย่างประเทศจีนอีกด้วย การส่งออกของอุปกรณ์ไฮดรอลิคลักษณะเครื่องเดี่ยวมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในส่วนมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม นับจากนี้เป็นต้นไปต้องส่งเสริมการใช้น้ำมันที่สามารถสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพให้ใช้กันอย่างแพร่หลาย มุ่งเน้นสินค้าที่ตอบสนองการรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง ความทนทานสูงเข้าสู่ตลาดสากล ไม่ว่าจะเป็นปั๊ม มอเตอร์ กระบอกไฮดรอลิค วาล์ว ตัวสะสมแรงดัน ตัวทำความเย็นน้ำมัน เกจวัดความดัน สวิตช์ความดัน ตัวกรองน้ามัน ข้อต่อ ท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์เสริมทุกประเภท

คุณภาพของสินค้ากับความต้องการของตลาดในระดับสากล

การพัฒนาในระบบโลกาภิวัตน์ของตลาดอุปกรณ์ไฮดรอลิคเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ตัวอย่างเช่นในประเทศจีนและประเทศอินเดียซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดอุปกรณ์ไฮดรอลิคในประเทศกำลังพัฒนามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจ ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในแวดวงที่มุ่งมั่นจะทำตลาดในต่างประเทศจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในระดับสากลให้ได้อย่างเร่งด่วน

ในภูมิหลังของธุรกิจดังที่กล่าวมานี้ กลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฮดรอลิคญี่ปุ่น ที่ประกอบด้วยสมาชิกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการผลิตอุปกรณ์ HYDRAULIC ได้แก่ บริษัท ACT electric industry จำกัด บริษัท ASK จำกัด บริษัท KAMUI จำกัด บริษัท MASUDA MANUFACTURING จากัด บริษัท HIROSE VALVES จากัด บริษัท NACOL จำกัด บริษัท HORIUCHI MACHINERY จำกัด ได้ร่วมกันผลักดันโครงการความร่วมมือที่หนึ่งขึ้นมา โดยการจัดทำ “สารบัญสินค้ารวม” ซึ่งเป็นการนำเอาสินค้าของบริษัทที่เข้าร่วมทั้ง 7 บริษัท เข้ามาจัดทาในระบบสารบัญสินค้ารวม ซึ่งนับเป็นวิธีการนาเสนอสินค้าแก่ผู้ที่ต้องการสินค้าแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพมาก ขณะเดียวกัน ก็ยังหวังว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนและรวมรวมข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมด้วยกัน ร่วมกันสร้างระบบการบริการหลังการขายเช่นการบริการซ่อมบำรุงที่รวดเร็ว การดูแลรักษาที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ