ผู้นำเข้าปั๊มหล่อเย็น (Coolant Pump) เป็นปั๊มน้ำมันหล่อเย็น ใช้สำหรับขบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรกล (Machine Tool) เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจียรนัยโลหะต่างๆ, CNC MACHINE, MACHINING CENTER จากประเทศ ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน