AIR/OIL HEAT EXCHANGER  หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นนั้นจะมีหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนก่อให้เกิดความเย็น เพื่อการระบายความร้อน หมายถึงการใช้ครีบหม้อน้ำเป็นตัวทำความร้อนเพิ่มขึ้น หรือทำให้ของเหลวหรือน้ำยาทำความเย็นที่อยู่ในตัวมัน เย็นลง คือระบายความร้อนออกมาสัมผัสกับอากาศภายนอกเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อจะทำการระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ มีทั้งรุ่นมีพัดลม และไม่มีพัดลม มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกใช้งานเช่น RISEN, HIKIRIS, ORCAER, COOLBIT, NAJIKO ฯลฯ